Characterıx® Kişilik Envanteri Nedir?


CharacterIX® Kişilik Envanteri; bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkânlarını ve potansiyellerini nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, motivasyon ve stres kaynaklarını, iletişim ve liderlik tarzını gösteren benzersiz bir analitik raporlama sistemidir.

CharacterIX bireylere gelişim önerileri sunar, güçlü yönlerinin ve sınırlı kullandığı yönlerinin yanı sıra potansiyel risklerini de söyler. Bireye gizil güçlerini ortaya çıkarması için fırsat sunar.

CharacterIX, kişilerin özellikleri ve davranışları hakkında en isabetli ve en doğru sonuçları verir. CharacterIX® İnsan Kaynakları Envanteri, IK uzmanları tarafından hem işe alım sürecinde hem de kurumsal yapılanma sürecinde kullanılabilir. Kimin nerede daha verimli çalışacağı ve firmalardaki farklı bölümlerin yapılandırılması konusunda kaynak oluşturur. Yetenek havuzu oluşturmada ve performans değerlendirmesinde ek kaynak görevi yapar.

Envanterimiz; Kişilik tipolojileri arasında güçlü ve kuşatıcı özelliğe sahip ve kadim bilgelikten gelen Enneagram metodolojisi üzerine ProEnneagram faydalı modelini ile geliştirilmiştir.
 
3 farklı soru setine sahip olup beyaz yaka, mavi yaka ve 11 - 18 yaş mesleki yönelim öğrenci envanterinden oluşmaktadır.
 
63 adet potansiyel, 53 olumlu kişilik özelliği ve 20 potansiyel risk olmak üzere toplam 136 adet faktör üzerinden veri analizi yapar. 90 sayfaya kadar bireysel rapor oluşturur. Raporda yer alan tüm başlıklar modülerdir ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanabilmektedir.
 
Seçim ekranı modülü ile kuruma ait seçili yetkinlikler üzerinden bireyleri değerlendirme yeteneğine sahiptir.
 
Eğitim kütüphanesi modülü ile hem kişinin hem de kurumun ihtiyacı olan eğitim başlıkları ve içeriklerini belirleyip eğitim ihtiyaç analizi yapabilmektedir. Bu yeteneği ile tek ve benzersizdir.
 
Bireysel analiz modülü ile kişileri 3 alt başlıktanta değerlendirir. Kişinin güçlü – sınırlı kullandığı potansiyelleri ve stres halinde sergilediği davranışları yani potansiyel riskler, sosyal uyumu gösteren uyum değerleri ile beraber raporlar. Koçluk soruları eşliğinde sunulan bu modül insan kaynakları profesyonelleri için mülakat sorularına dönüştürülebilirken, envanteri uygulayan kişi için de aynı zamanda bir gelişim enstrümanıdır.
 
Kurumsal rapor hizmeti ile kurumun tam bir fotoğrafını çeker. Çalışanların güçlü-sınırlı kullandığı potansiyelleri ve potansiyel risklerini belirler. Bu özelliğiyle her bir çalışanın kurumda veya departmanda potansiyelini kullanma oranını tespit etmeyi ve kurumun ya da departmanın zayıf halkasını bulmayı kolaylaştırır.
 
Uyum tabloları ile ortak alan, çatışma noktaları gibi hayati bilgilere ulaşmayı mümkün kılar ve performansa çok büyük etkisi olan bu durum için gerekli çalışmalar yapılmasına yardımcı olur.
 
Tüm bu özelliklerinden başka duygusal zekâ ve 21 yüzyıl yetkinliklerinin raporlandığı tek ve benzersiz bir modüle de sahiptir.
 
 

Raporlar:

- Çözüm Önerileri

- SWOT Analiz

- Güçlü ve Zayıf Yönler

- Potansiyel Riskler

- Gelişim Önerileri

- Kimlik Kartı

- Baskın Kişilik Tipi

- İletişim Tarzı

- Liderlik Tarzı

- Düşünce tarzı

- Motivasyon faktörleri

 

Kayıt Formu için Tıklayın