İş Yerinde Zorlu Duyguları Yönetme


Hedef:

Yaşamın % 10'u size ne olduğu ve % 90'ı bununla nasıl başa çıkacağınızdır. İş yerindeki hayal kırıklığı ile uğraşmak,  engelin üstesinden gelmenin engelin kendisinden daha önemli olduğunun en önemli örneğidir. Hiçbir makul insan, başka bir kişinin bir robot gibi hayal kırıklığına tepki vermesini beklemez. Ancak bazı insanlar zorlu duyguları diğerlerinden daha iyi idare ederler. İş ve özel yaşamda hayal kırıklıkları bunlarla uygun şekilde başa çıkma gelecekteki mesleki başarı için önemlidir. Özellikle iş yaşamında ortaya çıkan zorlu durumlar karşısında katılımcıların öğrendikleri konular ile beslenmesi ve mevcut konuları üzerinden aksiyon almaları amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

- Kendi duygularını tanımak ve ihtiyaçlarını bilmek

- Duygularını kontrol etmeyi başarmanın yollarını öğrenmek

- İş arkadaşları ve çalışanlarının duygularının farkında olabilmek ve empati kurabilmek 

- İş ve özel yaşama motive olabilmek

- Etkili ilişkiler kurabilmeye yönelik teknikler kazanmak.

Süre ve Konu başlıkları:

2 gün

Öz farkındalık

Kişilik profilleri

Değerlere bakış

Motivasyon teknikleri

Duygusal Dayanıklılık ve Stresi yönetebilme

Negatif durumlar karşısında çözüm yolları

Gözlem, İhtiyaç, Duyguları fark etme

Şiddetsiz iletişim

İç ve Dış Çatışmalarla Başa çıkma