Liderlerin İletişim Tarzları


Hedef:

Bu eğitim katılımcıları kendi Liderlik yolculuğuna çıkartırken katılımcıların birbirlerinin Liderlik tarzlarından beslenmesini sağlamaktadır. Eğitimde sizi Liderlik iletişiminizi fark etmeye ve bu konuda düşünerek gelişim alanlarınızı keşfetmeye ve eylem planlarınızı yapmaya davet ediyoruz.

Kazanımlar:

- Liderlik tarzını keşfetmek,

- Gelişim alanlarını tespit etmek,

- Güçlü İletişim kaynakları, Liderlik tarzını geliştirmek, çatışma ve stres anında Liderlik yaklaşımı ve kendisine ve başkalarına ait benlik durumlarını yönetebilmek

- Liderlik yaklaşımını geliştirmek ve Koçvari Liderlik katkısı

- Fasilitasyon ile güçlü yanlarını, yeteneklerini keşfederken diğer adaylarla takım olmanın gücünü ve önemini anlar.

- Doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı- vermeyi, koçvari davranışları uygulamayı, çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast- üst- denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı yapar hale gelir.

Süre ve Konu başlıkları:

2 gün

İletişimin Birinci Anahtarı -Tanıma o Kendini ve ekibini tanıma

İletişimin İkinci Anahtarı-Etkin dinleme

Söylenmeyeni duyabilme,

Ne İçin Dinliyoruz? 

Netleştirme

Açık uçlu –Kapalı Uçlu sorular

Geri Bildirim: Geri Bildirim Alma- Verme

 Beden Dili ve Kullanımı

Çatışma Türleri ve Yönetilmesi

Rol Oyunları Nedir?

Örnek Uygulama: İletişim, Yönetim, Motivasyon, Çatışma, Delegasyon gibi Problemlerin Çözümü

5N1K tekniğini etkili iletişimde kullanma