Motivasyon Taktikleri


Hedef:

İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur.

Bu Eğitimi alan herkes Motivasyonun iç ve Dış Motivasyon kaynaklarını tanıyacak ve yaşamlarına entegre edecekler.

Motivasyon Zihinsel bir oyundur. Katılımcılar tarafından Motivasyonu arttıran ve engelleyen düşüncelerin, bakış açısının kavranması sağlanmakla birlikte, Eğitimde pozitif eylem planlarına ulaşma güdüsünün nasıl yakalanabileceği konusunda adımlar atıyoruz.

Kazanımlar:

 - Motive eden kaynakları fark etmek

 - İş ortamında özel yaşamda sizi olumlu ve olumsuz güdüleyen durumlara karşı başarı elde etmek

 - Farkında bile olmadığınız ihtiyaçlarınızı fark etmek

 - Motivasyon mind mapinizi tanımak

 - Bulunduğunuz ortamda Motivasyon iklimi yaratacak etkili eylem planları oluşturmak

Süre ve Konu başlıkları:

2 Gün

Anlamak ve Anlaşılmak

İhtiyaçlar

İç ve Dış Motivasyon.

İş hayatında Motivasyonun yeri

Dönüşen Dünyada koçvari tekniklerle Motivasyon

İletişimde Motivasyonun yeri

Motivasyon yaratma ve koruma

Motivasyonun iş ve özel yaşamdaki etkisi

Uygulamalar