İletişim Sanatı


Hedef:

İletişim duygu ve düşüncelerin belli bir amaca ulaşmak için karşımızdakilere aktarılmasıdır. Sözlü ya da sözsüz olsun sosyal birer varlık olarak biz insanlar için iletişim daimi bir gerekliliktir. İletişim tarzınızı nasıl ifade edebilirsiniz? Açık, yalın, net, ikna eden, güven veren bir iletişim size ne hissettirir. Düşünce, fikirlerinizi, duygularınızı açıkça ifade etmekte yaşadığınız zorluklar oluyor mu? Eğitimimiz fikirlerinizi net, özlü ve ikna edici bir şekilde açıklamanıza yardımcı olacak teknikleri deneyimlemenizi sağlayacaktır.

Kazanımlar:

- Etkili İletişim tekniklerini öğrenmek,

- Etkili, güçlü iletişimin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı,

- Tekniklerin uygulanmasında becerileri geliştirmek

- Aktif dinlemeyi sağlamak, algıların önemini kavramak,

- İletişim tarzlarında oluşan farklılıkları keşfetmek ve kendi tarzını esnetebilme becerisi kazanmak

- İletişimin imajınız üzerindeki etkisini fark etmek

Süre ve Konu başlıkları:

2 gün

Etkili İletişim nedir?

Etkin Dinleme

Geri Bildirim Yöntemleri

Konuşma ve Tanışmanın Engelleri

5N1K tekniğini etkili iletişimde kullanma