Güçlü Takım Olma Sanatı


Hedef:

Kurumun başarısı sahip olduğu takımların başarısı ile direkt olarak bağlantılıdır. Bir grup insanı takım yapan ortak değerler, vizyon, hedefler, hesap verebilirlik ve güven vardır. Net bir şekilde belirlenmiş ve açıkça paylaşılmış bu kavramlar başarıda önemli etkilere sahiptir. Bu eğitimde yüksek performanslı takım oluşturmak ve performansta sürekliliği sağlamak isteyen liderlere hitap ediyoruz. Takım temellerini sağlamlaştırmak ve geliştirmek için yetkinliklerini geliştirmeyi ve liderlik çantasını araçlarla doldurmayı hedeflemekteyiz.

Kazanımlar:

 - Takım oluşum aşamaları ve liderin sorumlulukları

 - Takım performansı ve etkinliğini arttıran faktörleri tanıma

 - Geliştirici geribildirim gibi araçlarla takım ve birey performansını geliştirme yöntemleri

 - Takım değerlerini ve hedeflerini belirleme

 - Takım ihtiyacına göre liderlik tarzı kullanma

Süre ve Konu başlıkları:

2+1 gün (sınıf eğitimi / takip süpervizyon)

Kişilik profillerini tanıma ve farklılıkları anlama

Farklı profillerle iletişim ve motivasyon

Takım ve grup arasındaki fark nedir?

Takım olma aşamaları (Tuckman Modeli/Forming-Storming-Performing-Adjourning ve Diğer Modeller)

Takım hedefi oluşturma

Takımda çatışma yönetimi ve ilişki zehirleri (Mahşerin dört atlısı ve Şiddetsiz iletişim)

Takımda Gelişim Fırsatı Aracı: Geri bildirim (3T Modeli)

Takımda «Güven»

Takımda Verimlilik-Olumluluk İlişkisi