Kurum İçi Koçluk / Mentorluk Sistemi Oluşturma


Hedef:

Koçluk temeli bulunan şirket kültürü oluşturmaktır.

Kazanımlar: 

- Kurumun iç ve dış imajına

- Çalışan Bağlılığına

- İletişim toksinlerinin yönetilmesine

- İnnavosyona

- Takım olmaya

- Vizyonu oluşturma ve uygulamaya

- Kurum içi proaktif dilin oluşumuna hizmet eder.

Süre ve Konu başlıkları:

3+1 gün

Kurum ile bir araya gelinerek oluşturulmak istenen sistemin işleyiş planı öncesi hazırlık ve hazırlık sonrası program paylaşımı gerçekleştirilecek ve uygulama süresince ara danışmanlıklarla takip edilecek, Koçvari Mentorluk desteği ile sistemin oturması sağlanılacaktır.