Neuro Leadership & Executive Coaching


Programın amacı:

Nöro Liderlik ve Koçluk programının temelinde, insanları sorumluluk almaya sevk ederek “olumlu yönde bir değişimi” kolaylaştırmak yatar.

Etki alanımızdakileri yepyeni bir amaç etrafında toplayabilmek, onlara ilham ve cesaret verebilmek, içlerindeki potansiyeli açığa çıkarabilmek, hedefler doğrultusunda yeni alışkanlıklar kazanmalarını ve bunu bir kurum kültürü haline getirebilmelerini sağlamak da bir lider olarak en temelde sahip olmamız gereken becerilerdir. Bu programda, en güvenli çalışma ortamında size bu becerileri kazandırmayı ve güçlendirmeyi hedefliyoruz.


Program İçeriği

- Beynimizde karar alma süreci nasıl işliyor? Bir “değer önerisini” satın alıp almayacağımız konusunda belirleyici olan kişisel motivatörleri nasıl ortaya çıkarabiliriz?

- Her anlamda daha doyurucu bir hayat yaşamak için “işimizi” varlık amacınızla nasıl uyumlu hale getiririz? Kişisel “vizyon, misyon ve değerler” nasıl belirlenir?

- Öğrenme, gelişim ve dönüşüm sürecinde koşulları tartışmaya açmadan önce tüm taraflar için “güvenli ve işbirlikçi bir ortamı” nasıl temin ederiz?

- İnsanlarla uyumunuzu arttıracak, bize duydukları sempati ve güven duygusu ile birlikte değerli paylaşımlarda bulunmasını sağlayacak davranış kalıpları nelerdir?

- İnsanların davranışlarını yönlendiren “güdüler” nelerdir? Bir sonraki hamlemizi belirleyebilmek için bu tutumun altında yatan motifleri nasıl ortaya çıkarabiliriz?

- Duygu ve ilişki yönetiminde karşımızdakinin gerçek hislerini ve düşüncelerini iletişim dilleri üzerinden (beden dili, yüz ifadesi, ses/vurgu, kelimeler, iletişim tarzı) nasıl okuyabiliriz?

- Liderler olarak iyi bir müzakereci örneği vermek adına, karşı tarafın “algı filtrelerini” nasıl aşar ve mesajımızı onların zihnindeki “gerçek karar verici” kısma en etkili, en hızlı ve en kalıcı şekilde nasıl iletiriz?

- Taraflar arasında güven tesis etmemize, bizimle paylaşımda bulunmalarına ve alternatif seçenekler üretmelerine yardımcı olacak “soru modelleri/örnekleri ve aktif dinleme prensipleri” nelerdir?

- Duvar örmek ve anlaşmayı çıkmaza sürüklemek yerine köprüler inşa etmek için kullanabileceğimiz “etki gücü yüksek” sorular ve cümle kalıpları nelerdir?

- İlişkilerde tarafları konuşmaya teşvik etmek, motivasyonlarını arttırmak ve işbirliklerini kazanmak adına “yapıcı geribildirim” nasıl verilir?

- Doğru karar vermek üzere, pozisyonumuza gömülmeden, her iki taraf için de adil ve tatminkar seçenekler üretmek üzere işbirlikçi bir yaklaşımı nasıl sergileriz?

- Çözüm arayışında olduğumuz kişilerden taahhüt nasıl alınır? Anlaşmaya bağlı kalmaları ve bu sorumluluğu sürdürme noktasında isteklilikleri nasıl sağlanır?

- Nöro koçluk sürecinde “Uyaran > Düşünce > Duygu > Davranış > Alışkanlık > Kişilik > Seçimler > Sonuç” modelinden yararlanarak “görmek istediğimiz sonuçlara” nasıl ulaşırız?

Kazanımlar:

- Bireysel ve kurumsal hedefleri anlamlı ve uyumlu hale getirmek,

- Karar alma sürecine diğer tarafları da dahil ederek onların işbirliklerini kazanmak,

- Gelişim sürecinin en önemli parçalarından olan geribildirim konusunda uzmanlaşmak,

- Birbirinden farklı insanlarla, faklı koşullarda ilişkilerini güvenle sürdürmeyi başarmak,

- Önemsemesi ve dirsek teması sayesinde değerli çalışanları kurum içinde tutmak,

- İş ve özel yaşamlarında gösterdikleri denge ile herkese örnek olmak…