Gelecek Nesil Profesyonel Koçluk Programı


Programın amacı: Ctos Academy koçluk modelini oluşturan MİSKET modelinin içerisinde yer alan KEPS Kalite-Etkileşim-Paylaşım-Sorumluluk ilkesine doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir koç olarak müşterilerimize yol arkadaşı olurken, kendi yolculuğumuz için de ihtiyacımız olan gelişim sürekliliğini sağlamamız gereklidir.

 

KALİTE: Kendimizin ve müşterilerimizin potansiyelini ortaya çıkarırken, insanı merkeze alan, etik kurallar çerçevesinde ve bilimin ışığında, değerlerimize, inançlarımıza, kimliğimize duyarlılık gösteren bir yaklaşımdır.

 

ETKİLEŞİM: İletişimi esas alan, karşımızdakini daha iyi anlayabilmek için ekolojisini, deneyimlerini, davranış kalıplarını, bütünsel olarak anlamaya çalıştığımız yaklaşımı temsil eder.

 

PAYLAŞIM: Müşterimizin yolculuğunun ötesini keşfedebilmesi için, duygu düşünce kalıplarını ifade edebileceği, farklı bakış açılarını oluşturabileceği ve değerlendireceği, iç görü ve farkındalığının oluşmasını sağlayan yaklaşımdır.

 

SORUMLULUK: Esnek, sağlam ve güvenli bir koç duruşuyla gelişim ve öğrenme yolculuğunda, öz denetimini sağlamış, tasarlanan eylem adımlarının sorumluluğunu aldığı, kaynaklarını, desteklerini, karşısına çıkabilecek engellerini dikkate alarak, nasıl ilerleyebileceğinin sorusunun cevabını bulduğu alandır.


1.KURS (COURSE) / 70 SAAT

KOÇLUK TEMEL VE BECERİLERİ (COACHING FUNDAMENTALS AND SKILLS)

KALİTE-ETKİLEŞİM-PAYLAŞIM-SORUMLULUK (QUALITY -INTERACTION-SHARING-RESPONSIBILITY)

Program İçeriği

- Öğrenme Nasıl Gerçekleşir.

- Koçluk Tanımı

- Koçlukta Etik Kurallar

- Keps Modeli Nedir?

- Koçlukta Uygulanan Modeller

- Ctos Academy Koçluk Modeli

- Etkin Dinleme Becerisi

- Güçlü Sorular

- Koçluk Varlığı Nedir?

- Farkındalık

- Koçlukta Metafor Kullanımı

- Duygulara Koçluk

- Değerler Çalışması

- Öz Yönetim

- Taahhüt Almak

- Ara Değerlendirme

- Ctos Academy Geri Bildirim Modeli Takdir-Sorumluluk

- Hedeflere Koçluk

- Vizyon Çalışması

- Etik Ve Vaka İncelemesi

Modüllerin Kazanımı:

Katılımcılarımıza 1. kursun sonunda koçluk tanımını, ICF etik kuralları ve bu kuralların üzerinde vaka çalışmaları yaparak içselleştirmeleri, Ctos Academy koçluk modeli olan KEPS tekniğinin açılımı ve etik kurallar ile ilişkilendirmelerinin farkındalığını görerek iyi dinleyen, güçlü soru sorabilen, etik kuralları ve yetkinlikleri çalışmalarında uygulayan koçlar olacaktır.

Aynı zamanda esnek, açık, güvenli konumunu içselleştirmiş müşterisinin duygularıyla çalışabilen, metafor kullanma becerisini aktif şekilde kullanabilen, sezgilerini, doğruluk iddia etmeden paylaşabilen, geri bildirimlerini müşterinin potansiyeli ortaya çıkacak şekilde yapabilen ve kendi koçluk vizyonunuzu, hedeflerinizi oluşturarak ayrılacaklardır.


2. KURS (COURSE)/35 SAAT

KOÇLUK GELİŞİM VE DESTEK (COACHING DEVELOPMENT AND SUPPORT)

YARATICILIK-ÖZERKLİK (CREATIVITY-AUTHENTICITY)

Program İçeriği

- Koçlukta Araç Kullanımı

- Hikâye Anlatıcılığı

- Fotoğraflarla Koçluk

- Koçlukta Oyunlaştırma

- Koçluk Sürecini Sonlandırma

- Etik Vaka İncelemesi

Modüllerin Kazanımı:

Bu  modülde  koçlukta  hikâye  anlatıcılığı,  oyunlaştırma  ve  koçluk araçlarını kullanarak müşterinizin potansiyelini ortaya çıkaracak farklı bakış açıları sağlamayı, gerektiğinde güçlü sorular ile meydan okuma becerisini kazanacaksınız.


3.KURS(COURSE)/ 70 SAAT

BÜTÜNSEL KOÇ-MENTÖRLÜK PROGRAMI (HOLISTIC COACH-MENTORING PROGRAM)

SAYGINLIK-ÇEVİKLİK (RESPECT-AGILITY)

Programın İçeriği

- Bütünsel Yaklaşım Modeli

- Güven-Saygınlık

- Anlaşma Oluşturma

- Disc Analizi

- Mentör Duruşu

- Koçluk Teorileri

- Dinleme-Yansıtma

- Koçlukta Modeller

- Doğrudan İletişim

- Metafor kullanımı

- Hikâye Anlatıcılığı

- 7i Modeli

- Duygusal Çeviklik

- Öğrenilmiş Çaresizlik

- Öğrenilmiş İyimserlik

- Grup Mentörlüğü

- Güçlü Sorular

- Koçluk Alanları

- 5g Geri Bildirim Modeli

- Etik Vaka İncelemesi

Modüllerin Kazanımı:

Koçların beceri ve yetkinliklerini üst seviyeye çıkarttığı, etik kuralları derinlemesine incelediği, öğrenerek içselleştirdiği bir gelişim sürecidir.

Bir koç-mentör açık, esnek, müşteri merkezli zihin yapısını geliştirerek, kendisinin ve müşterisinin duygularını yönetebilme çevikliğini sağlar. Aynı zamanda bilgeliği, yenilikçi yaklaşımı ile saygınlık uyandırır.

 

KURS 1/ KURS 2 Kayıt için Tıklayın