Dönüştüren Liderlik


Hedef:

Bu program değişim ve dönüşümü zorlayıcı bir durum, problem ya da kriz oluşmadan başlatabilmek, buradaki fırsat ve faydayı görebilmek, bireysel ve takım performansından bu zihniyet ve tekniklerden nasıl yararlanılabileceğini liderlere sunmak adına tasarlanmıştır. Bir kriz ile mi yoksa bilinçli bir şekilde, performans ve strateji odağına mı değişmeli-dönüşmeliyiz? Bu sorunun ve «nasıl»ının cevabını paylaşmak üzere liderleri davet ediyoruz.

Kazanımlar:

- Değişim, dönüşüm ne demektir, ne zaman ve neden gereklidir konularında farkındalık sağlamak ve bilgi edinmek

- Mevcut durumu engelleri, fırsatları, güçlü ve gelişim alanları ile tespit edebilmek ve farklı bir gözle bakarak yeni adımlar atmak

- Çatışma ve farklılıklardan beslenme yollarını öğrenmek ve dönüştüren liderlik yaklaşımı ile bunu performansa ve verimliliğe dönüştürmek

- Bütün bir takım oluşturmak ve bunu sürdürülebilirlik kılmak

- Performans odaklı, geri bildirim verme ve alma takım kültürünü oluşturabilmek

Süre ve Konu başlıkları:

2+1 gün (sınıf eğitimi + takip süpervizyon)

Liderlik ve liderlikte değişim & dönüşüm ne demek?

Durumsal liderlik nedir ve hangi liderlik rolüne nerede, nasıl adapte olunur

Kişi, takım ve işteki toksinleri ve engelleri fark etmek

Liderlikte SWOT ve TSWOT kullanımı

Performans odaklı eylem planı hazırlamak

Geribildirim kültürünü oluşturmak

Değişim ve dönüşüme ilham vermek, liderlik etmek

Dönüşümü dinamik ve devamlı halde tutmak

Takım performans ve verimliliğini sağlamada çeviklik