Gelecek Nesil Liderlik Modül Eğitimleri


Hedef:

Liderliğe farklı bir açıdan bakma ve bütünsel bir yaklaşım ile ele alarak aslında bildiğimiz ancak henüz farkında olmadığımız kritik tutum ve davranışlar üzerinde çalışmayı hedefleyen bir programdır.

Kazanımlar:

- Liderliğe farklı açılardan bakma, yeni bir bakış geliştirme

- Liderlikte kazanım ve farkındalıklar, yetkinliklerin yanındaki tutum ve davranışları tanıma

- Öz-liderlik kavramı ile tanışma ve içten dışa liderliği keşfetme

- Takımları harekete geçiren ve başarıya ulaştıran liderlik için etkili beceriler öğrenme ve case study

Süre ve Konu başlıkları:

Gelecek Nesil Liderlik Programı 1. Modül-1 Gün-6 saat

 Kendini Tanı-Etkili Dinleme

Gelecek Nesil Liderlik Programı 2. Modül-1 Gün-6 saat

Anlatmak değil sormak-Geri Bildirim-Takdir

Gelecek Nesil Liderlik Programı 3. Modül-1 Gün-6 saat

Şiddetsiz İletişim-Duygusal Çeviklik