Yolda Kal, Süpervizyon Al


Koçluk Süpervizyonu, destek ve gelişim için daha zengin ve daha geniş bir fırsat sunarak, koçun kapasitesinin geliştirilmesine odaklanır. ICF, koçlara kendilerini sürekli olarak mesleki anlamda geliştirme ve ilerletme fırsatları sunmayı amaç edinmiştir. Koçluk süpervizyonu; danışanları ile çalışma yöntemleri açısından ustalık kazanması için koçun başarı ve başarısızlıklarını paylaşmasına yönelik güvenli bir ortam sağlamaktadır.

Tanım:

Koçluk süpervizyonu, düşündürücü diyalog yoluyla koçun kapasitesini sürekli olarak geliştirmek, danışanlarına ve sistemin geneline fayda sağlamak amacını taşıyan işbirliğine dayalı bir öğrenme uygulamasıdır.

Amaç: 

Bir koç, çalışmasını koçluk süpervizyonuna getirdiğinde, koç ve koçluk süpervizörü arasındaki işbirliğine dayalı öğrenme diyaloğu şu faydaları sağlayabilir:

- En iyi koçluk uygulamasını temin etmek ve koçluk uygulamasının sürekli olarak gelişmesini ve ilerlemesini sağlar.

- Kendini, danışanı, danışanın sistemini ve bu birliktelikte yapılan seçimleri daha iyi anlamak için bir fırsat sağlar.

- Danışana ve / veya sisteme yönelik kişisel tepkilerle ilgili farkındalığın artmasını ve bunların daha iyi keşfedilmesi için güvenli bir alan sağlar.

- Onarıcı bir işlevi üstlenir

Koçluk süpervizyonu aşağıdakileri içerebilir:

- Koçun iç sürecini yansıtıcı bir uygulama yoluyla keşfetmek

- Koçluk anlaşmasının kurulmasını ve açıkça belirtilmiş ya da belirtilmemiş, diğer psikolojik veya fiziksel temasları gözden geçirmek

- Kör noktaları ve paralel süreci ortaya çıkarmak

- Etik konular

- Koçun “amaca uygun” olduğundan emin olmayı sağlamak ve bir anlamda hesap verebilirlik

- Koçun ve danışanın ortamının sistemdeki büyüme fırsatları için tüm yönlerine bakmak

Koçluk süpervizyonu, sürekli mesleki gelişimin (CPD) bir parçası olarak kabul edilmiştir ve ICF Unvanına yönelik Mentor Koçluğu’ndan farklıdır.

Koçluk Süpervizyonuna İlişkin ICF’in Konumu:

ICF; koçluk süpervizyonunu tam zamanlı profesyonel koçlara CPD faaliyetleri portföylerinin bir parçası olarak önermektedir.
Koçluk süpervizyonu, koçluktan oldukça farklıdır ve süpervizyon becerilerinin öğrenilmesi ve uygulanması olanağı yaratılması için eğitim gereklidir. Bu nedenle, tüm koçluk süpervizörlerine koçluk süpervizyonu eğitimi verilmelidir.

Kayıt formu için tıklayın