Koçluğun Psikolojik Sınırları Eğitimi


Ülkemizde Ruh Sağlığı Uzmanları ile Koçlar arasında görünmeyen ama hissedilen, aşılması çok zor gibi görünen bir duvar var sanki değil mi? Oysaki Dünyanın diğer ülkelerinde yıllardır Koçluk Psikolojisi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programları varken, koçluk üzerine akademik makaleler yazılır çizilirken, psikologlar ve koçlar birbirleri ile dirsek temasında çalışabilir hatta birbirlerinden eğitim ve süpervizyonlar alabilirken BİZ neden savaşıyoruz.
Bilim dilimiz ortak olmasına rağmen neden aynı dili konuşamıyoruz?
Yapılan araştırmalar koçların “bireyin eşsizliği ve bütünlüğü” algısının müşterilerindeki kırmızı alarm davranışlarını okumaları önünde ciddi bir engel yarattığını gösteriyor. Bu davranış örüntülerini okumadan “farkındalık” yaratmak adına kullanılan koçluk teknikleri müşterilerin
veya çalıştıkları kurumların zarar görmesine yol açabiliyor.
Psikoterapistler ise çalışabileceği ve çalışamayacağı, bir tıp doktorunun veya farklı uzmanların desteğinin gerektiği durumları çok net olarak bilmelerini sağlayan ve mesleki etik çerçevesinde hareket etmelerine yardımcı olan bir eğitim alırlar. Aynı şekilde psikologlar ve psikolojik danışmanlar da psikoterapiste veya tıp doktorlarına yönlendirmesi gerektiği durumları okuma yetisini aldıkları eğitim içinde kazanırlar.
Aynı zamanda Türkiye’deki koçluk eğitimlerinde, neredeyse motto haline getirilmiş olan “terapi geçmiş ile ilgilidir” cümlesi koçların, koçluk mesleğinin ve tekniklerinin içinden doğduğu bilim dalını ve kendi alanları ile diğerlerinin alanlarının sınırlarını tanımadığının en büyük göstergelerinden biridir.
Koçluğun Psikolojik Sınırları eğitimi, profesyonel koç bir psikolog ve bir koç süpervizörü tarafından mesleğimizin farkında olmadan uzaklaştığı bilim dünyasına farkındalıkla yaklaşmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Eğitimde koçluğun psikoloji biliminden neleri alarak bugünkü haline geldiğini, koçluğa uygun ve uygun olmayan müşteri davranış ve tutumlarını okumayı, gerekli durumlarda müşterilerin hangi dille yönlendirme yapılmasının sağlıklı olduğunu, müşterilerin getirdiği girilmesi veya girilmemesi gereken alanları nasıl belirleyip mesleki etik çerçevesinde kalabileceğimizi
öğreneceğiz.
Aynı zamanda da psikolojiden doğan (ancak anadilini unutmuş olan) koçluğun, Türkiye’de psikologlar tarafından reddedilmesinin en büyük nedeni olan ortak dilin yanlış kullanılması durumunu da beraberce, bilim dilini tanıyarak ortadan kaldıracağız.

 

Kimler Katılabilir:

Profesyonel koçlar, koçluk eğitimi sürecindeki profesyonel koç adayları, psikologlar ve psikoloji öğrencileri, koçluk tekniklerine ilgi duyan psikoterapistler, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler.

 

Eğitim süresi:

21 saat sınıf/online eğitim
Online: 5 gün X 3 saat
Süpervizyon: 2 gün X 3 saat


Koçluğun Psikolojik Sınırları İçeriği:

- Ön test
- Tanışma
- Meslek zincirimiz
- Koçluğun öncülleri
- Koçluk ve Nörobilim
- Koçluk ve Pozitif Psikoloji
- Koçluk diğer disiplinlerden ne aldı?
- Koçluğun diğer disiplinlerden farkları
- Koçluk ve terapinin sınırları
- Koçluk süreci vs. Terapi süreci
- Koç/Müşteri ilişkisi vs. Terapist/Danışan ilişkisi
- Koçluğa uygun danışan vs. Terapiye uygun danışan
- Terapiye yönlendirilmesi gereken müşteri profilleri
- Terapiye yönlendirme dil ve stilleri
- Vaka çalışmaları
- Sınav
 
Sınav: Eğitim ve süpervizyonların tamamlanmasını takiben tüm katılımcılara sınav gönderilir.
Sınavda %70 ve üzerinde başarı gösterenler programlar mezun olmaya hak kazanır.
 
 

Programa kayıt için tıklayınız