İş Yerinde Duygusal Zekâ ve Dayanıklılık


Hedef:

Eğitimde katılımcıların Dayanıklılığa bakış açılarını keşfederek Duygusal Zekanın zorluklar karşısında dayanıklılık zeminini nasıl oluşturduğu, bu konuda katılımcıların Duygusal Zekaya detaylı şekilde eğitim araçları ve uygulamalar ile öğrenmesi ve içselleştirmesi, eylem planı çıkartması amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

 -  Kendi duygularını tanımak ve ihtiyaçlarını bilmek

 - Duygularını kontrol etmeyi başarmanın yollarını öğrenmek

 - İş arkadaşları ve çalışanlarının duygularının farkında olabilmek ve empati kurabilmek

 - İş ve özel yaşama motive olabilmek

 - Etkili ilişkiler kurabilmeye yönelik teknikler kazanmak

Süre ve Konu başlıkları:

4 gün

Dayanıklılık (Resilience) nedir?

Özbilinç, Özdenetim Duygusal Zeka Yetkinlikleriyle Özbakım

Neden bazı insanlar daha dayanıklıdır?

İyimserlik nedir? İyimserliğin Duygusal dayanıklılığa etkisi?

Ben ne kadar dayanıklı ve iyimserim?

Özel ve iş yaşamımda dayanıklılığımı ve iyimserliğimi nasıl geliştirebilirim?

Stresimi nasıl daha etkili yönetebilirim?

Dayanıklılığımı nasıl geliştirebilirim?

Baskı altında nasıl daha verimli çalışabilirim?

İş-yaşam dengemi nasıl geliştirebilirim?

Uygulamalar