İknanın Psikolojisi


Hedef:

Eğitimin temel hedefleri, ikna sürecinin psikolojisini ve iletişimini öğrenmek, ilişkilerde istek, ihtiyaç ayrımını ve iknanın temel sebeplerini anlamak, ilişkilerde baskın kişilik özelliklerini ve ikna sürecini yönetmeyi içselleştirmektir.

Birlikte çalışmaların ve işbirliğinin vuku bulduğu iş dünyasında; ikna becerisi yüksek olanlar etkili olmaktadır. İkna gücüne sahip olanlar, fikirlerini daha çabuk kabul ettirmekte, anlaşmalarda başarılı olmakta, iş hayatını çok daha iyi yönetmektedir. Bu eğitimde, ikna gücünü arttırmak, etki alanını genişletmek için uygulanabilecek psikolojik prensiplerin aktarılması ile özellikle satışın olmazsa olmazlarından olan  bu önemli yetkinliğin kazanılması amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

 - İkna edici iletişimin önemini ve ikna sürecinin psikolojisini bilir.

 - İlişkilerde istek, ihtiyaç ayrımını ve iknanın temel sebeplerini anlar.

 - İlişkilerde baskın kişilik özelliklerini ve ikna sürecini yönetir.

Süre ve Konu başlıkları:

İknanın Psikolojisi 1 Gün

Müzakere Becerileri 1 Gün

 Toplam: 2 gün ( Eğitim 2 ayrı modül olarak alınabilir)

İkna Teknikleri

Karşımızdakinin Değerlerini Anlayarak İkna Edebilme (Uygulama)

Zor İnsanlarla Kolay Şekilde İletişim Kurma ve İkna Etme

Fayda ve Değer Konusunda Kaşı Tarafı İkna Etmenin İncelikleri

İkna Edici İletişim/ Konuşma Dilinin Etkin Olması

Kişisel İmajın İkna ve İtibara Etkisi

İkna ve İtibar Sürecinde Vücut Dilini Etkin Kullanma