Vizyon, Misyon, Değerlerimiz


VİZYONUMUZ

Mesleki standartlar ve etik ilkeler doğrultusunda, bilimin ışığında koçluk mesleğini tanıtmak, dünya genelinde koçluk eğitimleri vermektir.

MİSYONUMUZ

Koçluk uygulamalarındaki mükemmelliği destekleyen, yenilikçi, fark yaratan, eğitim ve atölye tasarımları ile koçları buluşturarak yollarına ışık tutmak.

DEĞERLERİMİZ

Kalite, Etkileşim, Paylaşım, Sorumluluk, Özerklik.


Koçluk Yaklaşımı


Koçluk, kişinin kendi dünyasını keşfe çıktığı yolculuktur. Bu yolculuğa ışık tutan, yol gösteren kişiye koç denir.

Koçluk her bireyin kendi içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarılmasında yardımcı olan bir keşif aracıdır. Bu keşif; rotası, süresi, çalışma prensipleri ve sistemi olan bir yolculuğa tanımlar. Bu keşif esnasında kişi var olan potansiyelini ortaya çıkararak, güçlü yönlerini, gelişime açık tarafları, hedeflerinin getirdiği fırsatları, engelleri analiz ederek, bulunduğu noktadan, varmak istediği noktaya doğru odaklanan bir öğrenme ve gelişim süreci yaşar.

Koçluk için gerekli başarı anahtarlarımız;

- Tutku

- Yetkinlik

- Güvenilirlik

Tutku; Bir koçun işine karşı güçlü bir coşkusu ve isteği olmalıdır. Yaptığı işe karşı duyduğu heyecan ve ihtirası hiç kaybetmeden, yaptığı işten keyif duyar. Neyi, nasıl ve neden yapması gerektiğin belirleyip, doğru ihtiyacı tespit ederek işini yaparken, isteğini kaybetmeden, yapabileceğine olan inancı ile her aşamada coşkusunu ortaya koyar.

Yetkinlik; Bir koç gerekli bilgi, beceri, tecrübe ve motivasyona sahip olmalıdır. Koç devamlı gelişim yolculuğu içinde olmalıdır. Gelişimini, sadece işin gereklilikleriyle değil, aynı zamanda kendi yaratıcılığını üst seviyede tutabilmelidir.

Sezgileri ve meraklı yapısı ile müşterisinin farkındalığını arttırmalı, aktarım, sorgulama becerileri ve kullandığı teknikler ilede kendi yetkinliklerini ortaya koymalıdır.

Güvenilirlik; Koçluk yolculuğunda en önemli noktalardan biride Güvendir. Bir koç, sorumluluklarının bilinci ile davranış sergiler ve etik kurallar çerçevesinde hareket eder. Açık, şeffaf ve adildir. Kısaca bir koç;

- İşini severek ve tutkuyla yapmalı

- Gelişim, değişim ve dönüşüme açık olmalı

- Müşterisinin ihtiyaçlarını, bariyerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini iyi analiz edebilmeli, bunları nasıl yöneteceği konusunda ona destek olmalı

- Güven ortamı yaratarak paylaşımın verimliliğini arttırmalı