Eğitimde Koçluk Sertifika Programı


Programın Amacı: Öğrenciyi merkeze alan güçlü ve gelişim alanlarına odaklanarak, potansiyelini fark etmesini, elde edilen bu farkındalıkla bireyin akademik ve sosyal başarısında ihtiyacı olan dengeyi ve sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflemektedir.

Bu eğitim gençlere koçluk yapabilme becerisinin yanında öğrencinin hedeflerine giden yolda bilimin ışığında 21.yy beceri ve yetkinliklerini kapsayacak şekilde yol arkadaşlığı yapmanızı sağlayacaktır.

Kimler Katılabilir?

Gençler ile çalışmak isteyen eğitimciler, idareciler, rehberlik ve psikolojik danışmanlar ve ebeveynler katılabilir.


Program İçeriği:

- Öğrenci ile çalışma alanları

- Misket modeli

- Uyum, ahenk ve güven

- Temsil sistemleri

- Jenerasyon teorisi

- Aile öğrenci ilişkisi

- 3D-3B Yöntemi

- Öğrenciyi geliştirme metotları

- Öğrenmeyi öğrenme

- Beynin çalışma prensipleri

- Çoklu zekâ kuramı

- Verimli ders çalışma yöntemleri

- Test çözme teknikleri

- Hafıza geliştirme

- Kaygı ve stres yönetimi

- Zaman yönetimi

- Sınıf içi grup koçluğu


Kazanımları:

- Bireysel hedeflerinizi daha stratejik olarak belirlemek,

- Öğrencilerinizi hedef odaklı düşünmeye motive etmek,

- Yeni kuşak öğrenciker ile daha etkili iletişim kurmak,

- Etkin dinleme becerisi geliştirerek öğrencileriniz ile daha derin iletişim kurmak,

- Koçluk’u sınıf yönetiminde yöntem olarak kullanmak,

- Duygu, Düşünce ve Davranışlarınızı gözlemleme becerisi kazanmak,

- Sınırlarınızı ve önceliklerinizi belirlemek,

- Kişisel gelişiminize katkı sağlamak,

- Aile ilişkilerinizi geliştirmek,

- İş hayatınızda okul yöneticisi ve öğretmen arkadaşlarınız ile daha iyi iletişim kurmak,

- Mesleğinize uyarlayabileceğinizi bir metot öğrenmek,

- Öğrenci ve çocuklarınızın sınav kaygısını rahatlatacak teknikler öğrenmek