İş Yerinde Duygusal Çeviklik


Hedef:

Eğitimde katılımcıların Duygusal Çevikliğe bakış açılarını keşfederek Duygusal Çeviklik gösterebilmelerine alan açacak, bu kavramın hayatlarında iş/özel  nasıl oluşturacakları,  katılımcı ve deneyimleyecekleri bir süreçle detaylı şekilde araçlarla ve uygulamalar ile öğrenerek hayatlarında süreklilik haline nasıl getirebilecekleri ile ilgili, eylem planı çıkartmaları amaçlanmaktadır.

Kazanımlar:

 - Kendi duygularını tanımak ve ihtiyaçlarını bilmek

 - Duygularını kontrol etmeyi başarmanın yollarını öğrenmek

 - İş arkadaşları ve çalışanlarının duygularının farkında olabilmek ve empati kurabilmek

 - İş ve özel yaşama motive olabilmek

 - Etkili ilişkiler kurabilmeye yönelik teknikler kazanmak

Süre ve Konu başlıkları:

4 gün

Duygusal Çeviklik nedir?

Beynimizi Tanıyalım.

Duygu&Düşünce&Davranış arasındaki bağ

Proaktif olmak nedir? Proaktif olmanın Duygusal çevikliğe etkisi?

Ben ne kadar Proaktif ve Duygusal çeviklik gösteriyorum?

Özel ve iş yaşamımda duygusal çevikliğiı ve proaktif olmayı nasıl geliştirebilirim?

İleişim toksinleri ile nasıl daha etkili başa çıkabilirim?

Duygusal Çevikliğiı nasıl geliştirebilirim?

Baskı altında nasıl daha verimli duygusal tepkiler ortaya koyabilirim.?

Duygu oltası nedir?

Uygulamalar