NLP Practitioner Sertifika Programı             

Programın Amacı: Hepimizin hayatta ulaşmak istediği hedefleri var ancak birçok insan hedeflerine ulaşmadan ya da bunlara nasıl ulaşacaklarını bilmeden, standartlarının çok altında bir hayat sürmekte. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için beynimizin çalışma stratejisini çok iyi bilmeli, kaynaklarımızı bilinçli bir şekilde harekete geçirmeliyiz. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

NLP Eğitimine Kimler Katılabilir?

- Profesyonel yaşamda NLP Danışmanlığı ve seansları yapmak isteyenler

- Koçluk, danışmanlık ve seans hizmetlerini geliştirmek isteyenler

- İş ve özel yaşamında güçlü iletişim kurmak isteyenler

- Yaşamında var olduğuna inandığı blokaj ve sınırlamalardan arınmak isteyenler

- Kendi iç dengesini keşfetmek isteyenler


Eğitim İçeriği:

- Değişim Aşamaları

- Öğrenme Aşamaları

- Öğrenilmiş Çaresizlik

- Beyin

- Nöronlar - Nörotransmitter

- Sağ Beyin - Sol Beyin

- Bilinç ve Bilinçaltı

- Duygu, Düşünce, Davranış

- Denge Üçgeni

- Paradigmalar

- Analiz – Öngörü - Gerçek

- Dinleme Aşamaları

- Geribildirim Teknikleri

- NLP Önvarsayımları

- NLP ilkeleri

- Etkili İletişim Metotları

- Uyum ahenk ilkeleri (Kalibrasyon)

- Kişilik profilleri

- Tipolojiler


- NLP Önvarsayımları

- NLP ilkeleri

- Etkili İletişim Metotları

- Uyum ahenk ilkeleri (Kalibrasyon)

- Kişilik profilleri

- Tipolojiler

- Modelleme

- Temsil sistemleri

- Meta programlar

- Meta Model Dil Kalıpları

- Dönüşümlü Dilbilgisi

- Nörolojik Aşamalar

- Algı Pozisyonları

- Meta model dil kalıpları

- Çapalar

- Zİncirleme çapalar

- Çapa çökertme

- Alt Modaliteler

- Ölçme Değerlendirme

Eğitim sonunda sınavınız 3 aşamadan oluşmaktadır;

1.Çoktan seçmeli: Eğitim içerik ve bilgi ölçme hedefli sınav sistemi

2.Vaka analizi: Yoruma dayalı cevaplardan sınav sistemi

3.Seans Yönetimi: Seans yönetimi hedefli sınav sistemi

 

Uluslararası kabul görmüş NLP Practitioner Eğitimi Sertifika Programı, NLP Danışmanı olmanız hedefi ile düzenlenmiş bir sertifika programıdır.

Programa kayıt için tıklayınız