Koçvari Liderlik Eğitim Programı (RLAC) *


Hedef:

Sahip oldukları bilgi ve tecrübelerini diğerlerine etkili bir şekilde aktarabilmeleri ve onların gelişimlerine destek olabilmeleri amacıyla, tecrübeli liderlerinin koçluk yetkinlikleri kazanmalarını sağlamaktır.

Program süresince koçluk yetkinliklerinin benimsetilmesi, koç, mentör, lider, yönetici ve eğitmen şapkalarının ne zaman kullanılmasının faydalı olacağının farkındalığı ve öğrenilenlerin davranışa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kazanımlar:

- Koçluk, mentorluk, yöneticilik, liderlik ve eğitmenlik arasındaki farkların netleşmesi,

- Liderlik koçluk yaklaşımının önemi ve nasıl kullanılacağının anlaşılması,

- Koçluk yetkinlikleri ve araçlarının öğrenilmesi ve deneyimlenmesi

- Takımı geliştirme, çalışan bağlılığı ve performans artışında koçvari yaklaşımın uygun şekilde kullanılması


Süre ve Konu başlıkları:


3+2 gün (sınıf eğitimi ve süpervizyon)

Koçluk o Koçluk nedir/ne değildir?

Koçluk ve mentorluğun farkları

Koçlukta Rol ve Sorumluluklar

Koçluk yetkinlikleri

Bütünsel Koçluk Modeli Uygulama

Koçluk araçları

Koçluk gelişim planı

Kendini ve Ekibini Tanıma

Kişisel ve takım değerlerini bulma

* RLAC, Association for Coaching (AC) tarafından onaylı, uluslararası geçerliliği olan bir eğitimdir, katılımcılar sertifikalandırılacaktır.