Koçlukta Hikayeleştirme Sanatı


Programın Hedefi:

Koç, insanları henüz farkında olmadıkları olasılıklara uyandıran ve kişisel özgün dinamikleri ile buluşmalarına yardımcı olan iş ortağıdır. Koçluğu gelişim ve dönüşüm yolculuğunda güçlü bir sanat olarak sunan kişinin bu alanda ustalaşma, yetkinlik ve becerilerini geliştirmek-sunmak için gösterdiği öğrenme-deneyim kararlılığının temelinde ise insana inanması ve danışanının görünenin ötesindeki potansiyelini keşfetmesine alan açan güçlü merakı olmazsa olmazıdır. Kişinin koçluk alanında nasıl bir profesyonele dönüşeceği ise onun insan olarak özgün varlık alanından beslenir.

Modülleri birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde tasarlanan ve tasarımında hikâyeleştirme teknikleri ile koçluk yetkinlik ve becerilerinin sentezlendiği eğitim programı kendi içerisinde sırasıyla;

- Koçun Kimliği Ve Koçluk Zemininin Keşfi
- Koçun Kimliği Ve Koçluk Zemininin Tasarımı
- Ustalık Aracı Olarak Hikâyeleştirme

adımlarından oluşmaktadır. 3 ana başlık altında 1 eğitim programı içerisinde sunulacak olan çalışmanın katılımcılara sunumu 8 farklı grup buluşması ile toplamda 20 saatte gerçekleşecektir.

Kişi, yaşamdan memnuniyetini besleyen seçimlerinin ardındaki nedenleri keşfederse, bu seçimleri yapmasının da tesadüf eseri olmadığı gerçeği ile yüzleşir. Bu bilgi, koşulların istediğimiz gibi olmadığı, zamanlarda durumları değerlendirirken başvuracağımız içsel kaynaklara dönüşür. Olguları anlama-değerlendirme ve eylem adımlarımızı gerçekçi bir bakış açısı ile tasarlamamıza alan açar. Kendi yaşam dinamiklerinde söz konusu farkındalığı içselleştirmiş ve bu durumun yaşamındaki pozitif etkilerini gözlemlemiş bir koç, yaptığı sanata da bu farkındalığın ustalığını dahil etme becerisini geliştirecek ve etki alanını güçlendirecektir.

 

Programın Hedef Kitlesi:

- Koçluk alanında ICF akredite eğitimi devam eden / eğitimini tamamlamış olan koçlar
- Koçluk sanatında derinleşmek, hikâyeleştirme aracını kullanmak isteyenler
- Eğitim tasarımlarında hikâyeleştirme tekniklerini kullanmak isteyen profesyoneller
- Sunum ve konuşmalarında kullandıkları dili güçlendirmek isteyenler
- İçerik tasarımında hikâyeleştirme kurgusu yapmak isteyenler
- Metin yazarlığı ve hikâye tasarımı üzerinde çalışmak isteyenler
- Kişisel yaşamında kendi iç dinamiklerini keşfetmek isteyenler


PROGRAMIN MODÜLLERİ

 

MODÜL 1 -KOÇUN KİMLİĞİ VE KOÇLUK ZEMİNİNİN KEŞFİ

EĞİTİM BAŞLIKLARI

1- Duygu, düşünce ve eylem alanında insan-hayat ilişkisi
2- Metafor ve simgesel düşünme
3- Fikir odaklı metafor kullanımı
4- Kurgusal arketip yapıları ve kullanım alanları
5- Arketipsel kişilik yapıları ve yaşamımızdaki etkileri
6- Hikâyenin yapısı
7- Hikayeleştirme tekniklerinin kullanımı
8- Disiplinler arası ilişkilendirme
9- İçimizi şenlendiren unsurların keşfedilmesi
10- Kişisel misyon ve vizyon tasarımı

 

MODÜL 2 -KOÇ KİMLİĞİ VE KOÇLUK ZEMİNİNİN TASARIMI

11- Özgün kişisel haritalarımız
12- İç kaynaklarımızın ham maddesi
13- Öncelik alanı-etki alanı ve direnç
14- Güçlü sorular ve değişim alanı
15- İfadede sadeleşme
16- Söz söyleme sanatı ve doğru değerlendirme
17- Bir yetkinlik olarak: “Dinleme Becerisi”
18- Sessizlik alanı
19- Geliştiren geri bildirim
20- Koç olarak özgün hikâyeni yazma
21- Hikâyeleştirme ve koçluk uygulamaları

 

MODÜL 3 -USTALIK ARACI OLARAK HİKÂYELEŞTİRME

- Özgün koç-eğitmen-konuşmacı kimliği
- Kişisel repertuar oluşturma
- Hedef odaklı tasarım
- Odağın netleştirilmesi
- Hedefin sistem modeline dönüştürülmesi
- İfadede bir araç olarak hikâyeleştirme tekniklerinin kullanılması

Programa Kayıt için Tıklayın