Gelecek Nesil Liderlik


Hedef:

Liderliğe farklı bir açıdan bakma ve bütünsel bir yaklaşım ile ele alarak aslında bildiğimiz ancak henüz farkında olmadığımız kritik tutum ve davranışlar üzerinde çalışmayı hedefleyen bir programdır.

Kazanımlar:

- Liderliğe farklı açılardan bakma, yeni bir bakış geliştirme

- Liderlikte kazanım ve farkındalıklar, yetkinliklerin yanındaki tutum ve davranışları tanıma

- Öz-liderlik kavramı ile tanışma ve içten dışa liderliği keşfetme

- Takımları harekete geçiren ve başarıya ulaştıran liderlik için etkili beceriler öğrenme ve case study

Süre ve Konu başlıkları:

2+1 gün (sınıf eğitimi + takip süpervizyon)