Koçluk Modeli


Misket modeli, bir koçluk sürecinde sürdürülebilirliği ve takibi sağlamak için tasarlanmış koçluk modelidir. Koçluk modelinde 6 temel basamak mevcuttur. Misket modelinin içerisinde koçluk yetkinlik ve etik kurallarını 16 adımda uygulayabileceğiniz “KEPS”(Kalite+ Etkileşim+ Paylaşım+ Sorumluluk tekniği mevcuttur.


Misket Modeli Adımları


Mevcut: Müşterinin kimliği, çevresi, değer ve inançları ile geniş perspektiften bakarak masaya getirdiği ve gerçeği yansıttığı alandır. Mevcut durum müşterinin hislerini duygularını gerçek ile algılanan arasındaki farkı belirginleştirdiği koçluk konusu olarak ana taşıdığı güven, samimiyet ve açık iletişim ile oluşturulmuş alanı temsil eder.

 

İstenilen: Müşterinin mevcut durumda olmasını istediği duruma ulaşması için elde etmek istediklerini belirginleştirdiği ve teyit ettiği alandır. Çalışma, elde edilmek istenilen farkındalığın net ifade edildiği süreci kapsar.

 

Seçenekler: Müşterinin seans içerisinde seçeneklerini değerlendirmesi, mevcut ve gelecekti davranış, düşünce ve davranış kalıplarını tanımlaması için alan açar. Seçenekler müşterinin farklı çerçeveden bakması ve yeni bakış açısı oluşturmasını sağlar.

 

Kazanım: Sonuca ulaşmak için ortaya konulan farkındalıklar ve kişide oluşturduğu öğrenmeleri içselleştirdiği, mevcut düşüncenin ötesini keşfetmesini sağladığı alandır. Müşteri bu noktada farklı çerçevelerden bakması, yeni bakış açıları oluşturması, ne yapmak istediğini ve yapacağı konusunda aksiyon almasına etki sağlayan alandır. Bu süreç alternatiflerin değerlendirildiği, beyin fırtınasının gerçekleştirildiği zamanı kapsar.

 

Engeller: Müşterinin süreç içerisinde karşılaşabileceği olumsuz olasılıkları belirlemesi ve bu süreçte hangi düşünce ve davranış modellerini geliştirebileceğini bununla birlikte yeni farkındalıklarını, iç görüleri ve öğrenmeleri ile hedeflerine giden yolda nasıl dönüştürebileceğini olgunlaştırdığı alandır.

 

Taahhüt: Müşterinin MİSKE-T süreçlerinden geçtikten sonra belirlenen hedefi gerçekleştirmek için aldığı sorumluluk alanıdır. Bu alan müşterinin süreç boyunca özerkliğini merkeze alır ve destekler. Müşterinin farkındalıklarını ve iç görülerini eyleme geçirme yönünde cesaretlendirir ve keşfettirir. Her keşif beraberinde yeni tasarımların oluşumlarına zemin sağlar. Her tasarım kendi içinde yeni bir değişimi barındırır. Taahhüt alanında müşteri keşfetmeye, öğrenmeye, risk almaya, zorlansa bile sebat etmeye, değişim için zaman ve enerji harcamaya ne kadar istekli olduğunu, cevaplarını bulduğu ve teyitleştiği alandır.