Girişimci Koçlar Kulübü


Girişimci Mentörlüğü: Programın içerisinde her bir koç-girişimci eğitim modüllerini tamamladıktan sonra girişimci mentörü tarafından gerçekleştirdiği çalışmaları farklı ekollerdeki meslektaşları ile değerlendirdiği ve geri bildirim aldığı çalışmayı kapsar. Toplam 3 saat çalışmadan meydana gelmektedir.

 

Eğitimler: Pazarlama-Satış, Diksiyon-Sunum, Dijital medya Yönetimi başlıkları altında toplam 27 saatten oluşan teorik ve uygulamalı programı içermektedir. Ayda bir defa gerçekleştirilen ve 3 saatten oluşan program toplam 9 modülü kapsamaktadır. İlk 4 modül marka oluşturma ve satışı kapsarken, ikinci 4 modül dijital medya yönetimi ve pazarlama üzerine yapılmaktadır. Son modül diksiyon, sunum çalışmalarını içermektedir.

 

Triad Programı: Girişimci koçlar kulübüne katılım sağlayan koçlar 3 ay boyunca “Yolda Kal Koçluk Al” programı içerisinde mesleki gelişim odaklı Triad programına katılım sağlarlar. Koçlar, ünvanlı mentörler eşliğinde ayda 3 defa gerçekleşen programda yaptıkları seans uygulamalarına, mentörler ve farklı ekollerdeki meslektaşlarından geri bildirim alırlar.

 

Süpervizyon: Girişimci Koçlar Kulübü üyeleri çalışmalarına ve kendilerine daha derinden bakabilme ve farklı gözlerle kendini değerlendirme fırsatı bulabildikleri “Yolda Kal Süpervizyon Al” çağrılarına katılım göstererek mesleki ve kişisel gelişimlerine profesyonel destek alarak sürdürülebilirliği sağladıkları bir çalışmadır.

 

Triad Grup Mentörlük Programı: Kulüp üyeleri her ay 2 saat gerçekleşen bir yıl boyunca devam eden grup mentörlük programına katılırlar. Mesleki yönlerini, etik-performans-değerlendirme başlıklarında profesyonel destek alarak geliştirdikleri bir programdır.

 

Girişimci Buluşmaları: Kulüp üyeleri her ay alanında başarılı girişimler oluşturmuş profesyonel koçları, akademisyenleri, eğitmenleri, iş insanlarını tanıma şansına sahip olur. Kişilerin ilham verici hikâyelerini kulüp üyeleri ile bir araya gelerek girişimci eko sistemi hakkında bilgi ve deneyim kazanır.

 

Sosyal Sorumluluk: Akademi olarak; koçluğun topluma doğru aktarılması ve uygulanmasını göstermek, toplumsal hafızada koçluk mesleğini doğru konumlandırabilmek için her yıl STK’lar  ve üniversiteler ile sosyal sorumluluk projeleri yapılmaktadır.


Neden Girişimci Koçlar Kulübü?Üye Olarak Ne Elde Edeceğiz?


A - Girişimci koç eğitimi

   1 - Pazarlama, satış eğitimi

   2 - Sosyal medya, marka yönetimi

   3 - Etkili hikâye anlatıcılığı

B - Girişimci buluşmaları

   1 - Her ay alanında başarılı olmuş girişimcilerin davet edildiği, deneyim paylaşımı sağlandığı Turkey Coaching Talks buluşmaları

C - CTOS Academy’nin bünyesinde bulunan gelişim programlarından herhangi birine bir dönem (4 Ay) ücretsiz katılım

   1 - Yolda Kal Koçluk Al

   2 - Yolda Kal NLP Al

  3- Yolda Kal Süpervizyon Al

D - CTOS Academy’nin açacağı eğitimlerden %10 indirim hakkı kazanma

E - B2C Girişimci Sistemi’ne dâhil olma fırsatı

F - Girişimci mentorlüğü programı

   Her kulüp üyesi yılda 1 defa girişimci koç mentorlüğü hizmetini, karşılıklı belirlenen tarihlerde CTOS Academy’nin Girişimci Mentorleri tarafından alacaktır.

 

Kayıt formu için tıklayın