Yeni Yöneticiler için Liderlik


Hedef:

Araştırmalar profesyonel hayatlarında ilk kez yönetici pozisyonuna yükselenler içinde %60’nın başarısız olduğunu ve içlerinden %58’inin hiç liderlik eğitimi almadığını gösteriyor.

Buradaki potansiyeli daha yüksek bir performansa çevirmek niyetiyle hazırlanan programda, liderliğe yeni adım atacak ya da henüz adım atmış yetenekli çalışanlara hitap ediyoruz. Program, yeni ve zorlu role kolaylıkla adapte olmaları, liderliğe özgü yetkinlikler, zihniyet ve davranış & tutumları tanımaları ve karşılaşılması olası zorluklara hazırlıklı olmaları için tasarlandı.

Kazanımlar:

- «Liderlik» kavramını içselleştirmek ve tarzını bulmak

- Liderlikteki güçlü ve gelişim alanları farkındalığı kazanarak hedef belirlemek

- Liderlikteki riskli ve fırsatlarla dolu yolculuğu tanımak, engelleri fark etmek, B planları oluşturmak

- Takım üyesi ve aynı zamanda takım lideri olmak için hangi yetkinlik, davranış ve tutumlara ihtiyaç olduğunu öğrenmek

- İmaj, duruş ve karizmanın önemi

- Zorlu iletişim durumları ile ilgili farkındalık ve deneyim kazanmak

Süre ve Konu başlıkları:

3+1 gün (sınıf eğitimi + takip süpervizyon)

Liderlik ve liderlik tarzları

İletişim becerileri (ekip, eş ve üst yönetim)

Takım bilinci oluşturma ve geliştirme

Performans hedefleri belirleme

Geliştirici ve etkili geri bildirim

Delegasyon

Değişimi yönetme ve yönlendirme

Anlaşmazlık ve çatışmayı yönetme

Koçvari yaklaşım