Delegasyon


Hedef:

Kazanımlar:

 - Kendi duygularını tanımak ve ihtiyaçlarını bilmek

 - Duygularını kontrol etmeyi başarmanın yollarını öğrenmek

 - İş arkadaşları ve çalışanlarının duygularının farkında olabilmek ve empati kurabilmek

 - İş ve özel yaşama motive olabilmek

 - Etkili ilişkiler kurabilmeye yönelik teknikler kazanmak

Süre ve Konu başlıkları:

İyi bir Lider nasıl delegasyon yapar?

Her konu delege edilebilir mi?

Delegasyon nasıl ve ne zaman yapılmalıdır?

Delegasyon için büyük resmin önemi.

Delegasyon ve zaman yönetimi

Kritik İşlerle İlgilenme Zamanı Ayırabilme

Ast-Üst İletişimi ve Kontrol İşleyişi

Etkin Zaman Yönetimi

Sorumluluk Bilinci

Personeli Takdir Etme ve Ödüllendirme

Görev Verme ve Kontrol Süresince Net Olabilmek

Delegasyon Kazanımları

Uygulamalar